Efter plugget verksamhet i Rörvikskyrkan i Boden. Hit får barn från 7 års ålder komma och leka varje tisdag efter skolan. De pysslar, läser ur bibeln, tänder ljus, fikar och leker.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Guldstrålar 8 år (Gårdsby/Sandsbro)

Tisdagar ojämna veckor kl 13.15-15:30 i Sandsbro kapell.

Guldstrålarna är körsång/drama, pyssel och lek för barn i årskurs 2. 

Terminsstart

September 2021

Tid och plats

Tisdagar ojämna veckor kl 13.15-15.30 i Sandsbro kapell.

Anmälan:

För tillfälligt är kören full. Ni som varit med tidigare är anmälda
och kommer få ett brev hem.
(under pandemin är platserna begränsade)

 

Kontaktpersoner och ledare

Camilla Eriksson

Camilla Eriksson

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd