En flicka vid fikabordet sträcker upp sina armar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Guldfiskarna 7- 9 år (Ingelstads församling)

Torsdagar kl 13.30 i Nöbbele sockenstuga.