En illustrerad färgglad guldfisk.
Foto: Pixabay

Guldfiskarna 7-12 år (Ingelstads församling)

Uppehåll just nu på grund av coronapandemin.

Guldfiskarna är fika, pyssel, lek och andakt för barn i åldern 7-12 år, uppdelade i två grupper.

Följ Ingelstads församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall:

Torsdagar kl 13.30-15.30  i Nöbbele kyrka. För barn i åldern 7-9 år. (Årskurs 1-3)

Torsdagar kl 14.30-16.30 i Nöbbele kyrka. För barn i åldern 10-12 år. (Årskurs 4-6)

Kontaktperson

Annika Blomvik

Annika Blomvik

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.