Familjegudstjänst i Boden med nattvard. Barnkör sjunger och deltar nattvarden. En mässa med barn och vuxna. Barn spelade orgel.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänst

På grund av rådande smittläge och gällande restriktioner bjuder vi förnärvarande inte in till gudstjänst eller gemensam andakt. Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning.

Med anledning av coronapandemin

Vi tar ansvar i coronapandemin

Kyrkorna är öppna för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till gudstjänst, gemensam andakt eller annan verksamhet. Ställföreträdande gudstjänster med förbön hålls på ordinarie gudstjänsttid i församlingarna. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet.

Tänk på att inte utsätta andra för risk

Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symtom. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Följ de lokala råd som gäller i Kronobergs län, länk till 1177.se.

Vad är en ställföreträdande gudstjänst

Det innebär att prästen och några få personer till exempel diakon, musiker och kyrkvärd håller en andakt utan att församlingen är fysiskt närvarande. Vid den ställföreträdande gudstjänsten bes ofta en förbön för hela församlingen och för situationen i världen. En förbön betyder att man ber för något eller någon annans skull.

 

Under coronapandemin och de restriktioner som nu gäller kommer Svenska kyrkan Växjö hålla ställföreträdande gudstjänster och be för situationen, för världen och människorna. När det är möjligt kommer en del av dessa andakter och förbönsgudstjänster att sändas digitalt. Länkar till de digitala gudstjänster hittar du på svenskakyrkan.se/digitalagudstjanster  

Gudstjänst och andakt på fler sätt