Bilden visar gravstenssäkerhet, den vänstra bilden är en gravsten med en stolpe bakom och den högra bilden visar när en gravsten belastas vid säkerhetskontrollen.
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Gravstenssäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen undersöker gravstenssäkerheten på kyrkogårdarna.

Under säsongen pågår kontroller av kyrkogårdarnas gravstenar. Alla gravstenar ska prövas vart femte år. Det händer att gravstenar släpper i gjutningen och dubbning och därigenom blir instabila. Dåligt förankrade gravstenar är säkerhetsrisker för både besökare och för personal på begravningsplatsen. En gravsten som inte uppfyller säkerhetskraven stöttas med hjälp av en stolpe. Om stenen är för stor eller står mycket ostabilt så läggs den istället ner. När en gravsten är osäker får gravrättsinnehavaren hem ett brev. Om det inte finns en gravrättsinnehavare, eller om gravrättsinnehavaren inte svarar på brevet, skyltas gravplatsen med en grön skylt. Ibland kan det dröja innan brevet kommer, det kan bero på en tillfälligt hög arbetsbelastning som gjort att breven inte hunnit skickas. Under semesterperioden kan breven skickas ut med längre mellanrum än under det övriga året. 

Vid kontroll av gravstenar följs rekommendationerna från Centrala Gravvårdskommittén, dessa kan du hitta här.

Har du frågor kring gravstenssäkerhet är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Maila oss här

0470-70 49 90
Öppettider: tisdag-torsdag 9.15-11.30

Vanliga frågor och svar kring gravstenssäkerhet

Varför kontrollerar ni gravstenarna på kyrkogården?

Gravstenarnas säkerhet kontrolleras enligt Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer. Alla stående gravstenar högre än 30 cm kontrolleras. Enligt ordningslagen (1993:1617) 3 kap 3 § och arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap 2 § är huvud-mannen ansvarig för säkerheten på deras mark. Efter en olycka 2011 har kontrollerna ökat och görs nu vart femte år.

Min sten är inte osäker, den står stadigt. Varför är den inte godkänd?

En sten kan klassas som osäker av flera olika anledningar. Om stenen lutar, så att stenens tyngdpunkt blir fel, riskerar stenen att välta. Dubbarna kan vara dåliga eller så kan stenen vara limmad och då går det inte att kontrollera dubbarna. Det går inte alltid att se med blotta ögat om en sten står osäkert. Stenarna belastas med ett trycktest och ska klara en belastning på 35 kg framifrån och bakifrån.

Grannens sten är också sned/lös?

Alla stenar testas och en bedömning görs på varje sten. Trycktestet är samma för alla stenar men den tillåtna lutningen beror på stenens höjd och tjocklek.

Kan vi åtgärda stenen själva?

Ja, det kan ni. Centrala Gravvårdskommitténs rekommendationer ska följas. Rekommendationerna kan ni hitta här. Efter utfört arbete ska Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen kontaktas för kontroll av stenen.

Är stenen nedlagd eller stöttad?

Vi stöttar generellt stenarna med en stolpe bakom stenen tills stenen är säkrad. Endast i de fall där stöttning är olämpligt, till exempel vid en extra stor sten, lägger vi ner stenen.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se