Hovshaga urnkolumbarium
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det kan till exempel vara kist-, urn- eller askgravplats.

Det finns en rad olika gravskick och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Växjö pastorat.

Kistgravplats

Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.

Urngravplats

Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.

Askgravplats

Gravplats för en eller flera urnor. Detta gravskick kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund. Här har man en enklare gravsten/namnbricka och en gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Man kan endast smycka  med lösa blommor/buketter och gravljus. Askgravplatser erbjuder vi på Skogslyckans kyrkogård, Hovshaga begravningsplats, Örs kyrkogård, Hemmesjö kyrkogård, Furuby kyrkogård, Tävelsås kyrkogård, Öja kyrkogård, Kalvsvik kyrkogård, Jäts gamla kyrkogård, Östra Torsås kyrkogård, Gårdsby kyrkogård, Söraby kyrkogård, Tjureda kyrkogård, Tolgs kyrkogård och Sjösås gamla kyrkogård.

Minneslund för urnor

Gravplats för en urna av förgängligt material. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på anvisad plats. Minneslundar för urnor har vi på Skogslyckans kyrkogård, Öjaby kyrkogård, Hovshaga begravningsplats, Öja kyrkogård, Aneboda kyrkogård , Sjösås gamla kyrkogård, Gårdsby kyrkogård och Söraby kyrkogård.

Minneslund för kistor

Gravplats för en kista av förgängligt material. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på anvisad plats. Minneslund för kistor har vi på Hovshaga begravningsplats.

Urnkolumbarium

Gravplats för en eller flera urnor i en nisch. Platsen har en gravrätt och på locket till nischen kan namn graveras in. Gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus. Urnkolumbarium erbjuder vi på Hovshaga begravningsplats.

Kistkolumbarium

Gravplats för en kista i en nisch. Platsen har gravrätt. Och på locket till nischen sitter en platta i gjutet aluminium där namnet kan graveras in. Gemensam plantering, vilket förvaltningen sköter. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus. Kistkolumbarium erbjuder vi på Hovshaga begravningsplats.

Spridning av aska

Önskar man sprida askan ute i naturen eller i havet måste tillstånd för detta inhämtas hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar från län till län.

Andra trossamfund

För muslimer, bahaier samt katoliker finns egna gravkvarter på Hovshaga begravningsplats.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se