Olika gravskick
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Gravar och kyrkogårdar

I Svenska kyrkan Växjö finns det 43 kyrkogårdar och sju ödekyrkogårdar. Här hittar du information om alla kyrkogårdar, om gravskick, gravskötsel, begravning, kremering och om de planteringar som finns på kyrkogårdarna.

Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning har huvudansvaret för begravningar i Växjö pastorat. Förvaltningen är en del av Svenska kyrkan, men tillhandahåller även lokaler och begravningsplatser för borgerliga begravningar och för dem som inte tillhör ett kristet trossamfund.

I kyrkogårdsförvaltningens uppdrag ligger driften av kyrkogårdarna. Enligt begravningslagen har varje huvudman för begravningsverksamheten skyldighet att tillhandahålla begravningsplatser med lämpligt antal gravplatser och andra allmänna typer av gravanläggningar. Kyrkogårdsförvaltningen följer därför tidens förändringar, behov och önskemål när det gäller utvecklingen av nya typer av begravningsskick.

Det är även kyrkogårdsförvaltningen som utför kremering och transporter av avlidna, förutom mellan hemmet och kyrkan som begravningsentreprenörerna ombesörjer.

Alla gravar ska skötas så att de ser trevliga ut. Antingen gör man det själv eller så kan kyrkogårdsförvaltningen överta skötseln mot en avgift.

Det finns 43 kyrkogårdar som används aktivt samt sju ödekyrkogårdar, 39 kyrkor/kapell och ett krematorium. Dessutom förvaltas 144 fastigheter i form av församlingshem, prästgårdar, personal- och ekonomibyggnader.

Kontakta Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen

0470-70 49 00

Öppet vardagar 9.15 - 11.30 samt 13.00-15.00

 

Skicka e-post till Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen

 

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, 352 63 Växjö