Gudstjänst och verksamhet

Information om gudstjänster, körer, grupper och verksamhet i Gårdsby kyrka.

Gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Gårdsby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för alla församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.