Försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning

Vi uppmanar alla som vistas i våra lokaler eller som deltar i gudstjänster eller annan verksamhet, att vaccinera sig och även fortsätta med att vidta försiktighetsåtgärder med bland annat en god handhygien och att stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Stanna hemma om du är sjuk

Vi uppmanar till eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du kan själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.

God handhygien

Undvik att bli smittad och att smitta andra. Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste spridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.