Foto: Jonas Hammarström

18. Föreningssamverkan

Konfirmandgrupp i samverkan med din förening.

För dig som tillhör en förening och skulle vilja konfirmeras tillsammans med dina kompisar, prata ihop er i er förening och kontakta oss, så gör vi en plan för hur vi ska kunna samverka. Vår strävan är att varje konfirmandgrupp ska ha minst tolv deltagare.

Kontaktperson

Helena Fyhr Abrahamsson

Helena Fyhr Abrahamsson

Församlingspedagog