Västrabokyrkans kyrkorum
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Ekumenisk vesper - aftonbön

Uppehåll just nu - annars vissa torsdagar kl 18.00 i Västrabokyrkan och torsdagar kl 18.00 på Diakonicentrum

Vesper, latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.

I Västrabokyrkan genomförs aftonbönen tillsammans med Kyrkorna tillsammans Växjö. Observera att det just nu finns en maxbegränsning på 30 personer i Västrabokyrkan.

Tid och plats

Uppehåll just nu på grund av coronapandemin.

Information Västrabokyrkan

Johannes Grimheden

Johannes Grimheden

Pastoralchef

Information Diakonicentrum

Sara Marklund

Sara Marklund

Svenska kyrkan Växjö

Diakon

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.