Meny

Ekumenisk vesper - aftonbön

Varannan torsdag kl 18.00 i Västrabokyrkan - VILANDE

Kyrkorna tillsammans Växjö

Vesper, latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.

Varannan torsdag kl 18.00
Västrabokyrkan

Våren 2020: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 12/3, 26/3 (uppehåll på skärtorsdag 9/4), 23/4, 7/5, 21/5 och 4/6