Västrabokyrkans kyrkorum
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Ekumenisk vesper - aftonbön

Uppehåll just nu.

Vesper, latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.

I Västrabokyrkan genomförs aftonbönen tillsammans med Kyrkorna tillsammans Växjö. Observera att det just nu finns en maxbegränsning på 30 personer i Västrabokyrkan.

Tid och plats

Uppehåll just nu. I vanliga fall:
Vissa torsdagar kl 18.00 i Västrabokyrkan.
Torsdagar kl 18.00 på Diakonicentrum.

Information Västrabokyrkan

Johannes Grimheden

Johannes Grimheden

Pastoralchef

Information Diakonicentrum

Sara Marklund

Sara Marklund

Svenska kyrkan Växjö

Diakon

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd