Västrabokyrkans kyrkorum
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Ekumenisk vesper - aftonbön

Uppehåll just nu.

Vesper, latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.

I Västrabokyrkan genomförs aftonbönen tillsammans med Kyrkorna tillsammans Växjö. Observera att det just nu finns en maxbegränsning på 30 personer i Västrabokyrkan.

Tid och plats

Uppehåll just nu. I vanliga fall:
Vissa torsdagar kl 18.00 i Västrabokyrkan.
Torsdagar kl 18.00 på Diakonicentrum.