Ljus som brinner i mörkret.
Foto: Jonas Hammarström

Ekumenisk bön

Uppehåll just nu.

Ekumenisk bön betyder att olika kristna kyrkor går samman och skapar en gemenskap kring bön och gudstjänst. Det kan bli en fantastisk upplevelse att ta del av varandras traditioner.

Tid och plats

Just nu uppehåll i vanliga fall: Onsdagar kl 11.30 på Diakonicentrum.