Meny

Ekumenisk bön

Onsdagar kl 11.30 på Diakonicentrum Varannan torsdag kl 18.00 på Diakonicentrum

Ekumenisk bön betyder att olika kristna kyrkor går samman och skapar en gemenskap kring bön och gudstjänst. Det kan bli en fantastisk upplevelse att ta del av varandras traditioner.

Onsdagar kl 11.30
Diakonicentrum

Middagsbön

Torsdagar kl 18.00 (ojämna veckor)
Diakonicentrum

Ekumenisk vesper.
Vesper, lat. ”kväll” är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den
timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng
lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad
med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat,
som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt iniativ där alla
kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta

Information

Sara Marklund

Sara Marklund

Diakon