Gudstjänst och verksamhet

Information om gudstjänster i Dädesjö nya kyrka samt körer, grupper och verksamhet Dädesjö församling.

Gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Dädesjö församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.