Conny Karlsson, Sjukhuskyrkan gör skillnad för sjuka och anhöriga
Foto: Ingela Stewén

Conny i Sjukhuskyrkan gör skillnad för människor i sorg

Tack vare ditt medlemskap kan Sjukhuskyrkan fortsätta hjälpa patienter, anhöriga och personal på centrallasarettet i Växjö. Här berättar sjukhusprästen om sin vardag

I Sjukhuskyrkan möter vi dagligen den del av verkligheten som många vet finns men som få vill tänka på. Det är ett jobb som ofta sker i det tysta. Och så behöver det och ka det ibland få vara.

En vardag för oss kan se ut precis hur som helst. När livet gungar eller när det oväntade inträffar blir vi kontaktade av patienter, personal eller anhöriga. Det kan vara att man får en svår diagnos eller ett svårt besked. En del känner stor ensamhet och kanske inte har några anhöriga i närheten.

I Region Kronoberg har anhöriga fått lov att vara med i avskedet till coronasjuka men en del vågar inte komma på grund av smittorisken eller att man själv är i en riskgrupp. Då kan vi i Sjukhuskyrkan vara en resurs för samtal och andakter. Vi kan finnas med vid dödsbädden då inte anhöriga är på plats.

Jag är till exempel kopplad till akutens traumalarm och vid ett akut dödsfall blir jag kallad till akuten. Tillsammans med läkare kan jag möta upp familjen och underrätta om dödsfallet, och hjälpa familjen till ett första avsked. Sedan har jag uppföljande kontakt med de anhöriga. Är det barn inblandade tar jag alltid hjälp av en kurator.

Kyrkan är sedan århundraden tillbaka vana vid att handskas med frågor om livet och döden och har erfarenhet av att möta sorgen och de existentiella frågorna som ofta väcks i samband med döden.

Vi möter många människor i vårt arbete, 2019 mötte vi över 8000 människor. Vi finns på alla avdelningar och patienter, personal och anhöriga kan alltid be om ett samtal.

Tack! Ditt medlemskap gör att Sjukhuskyrkan kan få vara ett stöd för många i vården när det oväntade inträffar.