Borgerligt alternativ

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet

Från vänster: Agneta Nordlund G:son, Hans-Eric Fransson , Björn W Stålne, Sofia Stynsberg, Bengt Arvidsson
Från vänster: Agneta Nordlund G:son, Hans-Eric Fransson , Björn W Stålne, Sofia Stynsberg, Bengt Arvidsson Foto: Ingela Stewén

Vi anser att kristendomen har en särställning
i Sverige i kraft av sin roll i historia,traditioner,
musik och kultur.
Vi värnar om den etik och medmänsklighet som
är förbunden med kristendomen och slår vakt
om människors lika värde.
Vi vill förvalta kyrkans kapital och egendomar
på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för en god
ekonomisk hushållning till glädje för oss och
kommande generationer.

BORGERLIGT ALTERNATIV

Kontaktperson: Björn W Stålne, 0705-471662, e-post: kyrkstolne@gmail.com
Hemsida: borgerligtalternativ.nu