Anläggning på Tegnérkyrkogården
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Projekt på kyrkogårdar och begravningsplatser

Pågående och avslutade projekt.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö har alltid några projekt igång. Vissa gör vi helt i egen regi och andra görs helt eller delvis med entreprenörer. Nedan presenteras några av våra pågående och avslutade projekt.

Öja kyrkogård

Gravstenssäkerhet pågår. Under våren, med start efter påsk, kommer vi att påbörja arbetet med att åtgärda osäkra gravstenar. Arbetet görs på de stenar där gravrättsinnehavaren har beställt arbetet av kyrkogårdsförvaltningen och på de stenar som förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen. Åtgärderna utförs med hjälp av en entreprenör.

Tidplan: våren 2021

Kommande projekt

  • Nöbbele: anläggning av askgravplats

Avslutade projekt

  • Skogslyckan: utbyggnad askgravplats.
  • Hovshaga begravningsplats: anläggning av nytt gravkvarter med återvunna gravstenar.
  • Tolgs kyrkogård: Byte av växtmaterialet i askgravplatsen.
  • Tegnérkyrkogården: Nytt skyltprogram med nya orienteringstavlor och kvartersmarkeringar.
  • Granhäck Hemmesjö kyrkogård: Hösten 2017 planterades en idegranshäck istället för granhäcken.
  • Skogslyckans skyltning: Under 2017 monterades nya informationsskyltar på hela kyrkogården.
  • Utbyte av Kalvsviks trädkrans: Lönnarna på Kalvsviks kyrkogård har fällts och bytts ut mot nya träd under hösten 2016.
  • Restaurering av ett flertal kyrkogårdsmurar 2017-2018.