Anläggning på Tegnérkyrkogården
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Projekt på kyrkogårdar och begravningsplatser

Pågående och avslutade projekt

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö har alltid några projekt igång. Vissa gör vi helt i egen regi och andra görs helt eller delvis med entreprenörer. Nedan presenteras några av våra pågående och avslutade projekt.

Uråsa kyrka

Växjö pastorat genomför fasad- och målningsarbeten på Uråsa kyrka. Arbetena innefattar våtblästring, lagning och avfärgning av kyrkans putsfasader, målning av fönster, portar, tornlanternin, grindar samt förgyllningsarbeten på urtavlor och kors.

Tidplan: maj – september 2020

Kontaktperson August Nordmark, 0470-70 49 18

Tjureda kyrka

Växjö pastorat genomför fasad‐ och måningsarbeten på Tjureda kyrka. Arbetena innefattar våtblästring, lagning och avfärgning av kyrkans putsfasader, måning av fönster, portar, tornlanternin samt förgyllningsarbeten på urtavlor och kors.

Tidplan: maj –september 2020

Kontaktperson David Fuchs, 0470‐70 49 19

Utbyggnad askgravplats Skogslyckan

Under hösten och vintern 2019-2020 pågår utbyggnaden av askgravplatsen på Skogslyckans kyrkogård. Ytterligare en växtbädd med stenar kommer anläggas. Raden placeras nedanför den befintliga raden. Det kan periodvis vara svårt att ta sig fram på platsen.

Kontaktperson: Linda Lundin, 0470-70 48 36

Fällning av träd

I mitten av vecka 50 fälls askarna vid Öjaby kyrkogård. Askarna har drabbats av askskottssjuka. Träden kommer ersättas under 2020.

Kontaktperson: Linda Lundin, 0470-70 48 36

Anläggning av nytt kvarter Hovshaga

Under 2019 pågår anläggandet av ett nytt gravkvarter på Hovshaga begravningsplats. På kvarteret monteras återvunna gravstenar. Platserna upplåts sedan med befintlig gravsten.

Kontaktperson: Erik Arvidsson, 0470-70 48 20

Kommande projekt

  • Askgravplats Aneboda
  • Renovering av serviceplatser

Avslutade projekt

  • Tolgs kyrkogård: Byte av växtmaterialet i askgravplatsen.
  • Tegnérkyrkogården: Nytt skyltprogram med nya orienteringstavlor och kvartersmarkeringar.
  • Granhäck Hemmesjö kyrkogård: Hösten 2017 planterades en idegranshäck istället för granhäcken.
  • Skogslyckans skyltning: Under 2017 monterades nya informationsskyltar på hela kyrkogården.
  • Utbyte av Kalvsviks trädkrans: Lönnarna på Kalvsviks kyrkogård har fällts och bytts ut mot nya träd under hösten 2016.
  • Restaurering av ett flertal kyrkogårdsmurar 2017-2018.