Gudstjänst med barnkör i Önsta Gryt kyrka i Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barnkören Yippie (Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Barnkören Yippie är en barnkör för årskurs 4, 5 och 6. Vi äter frukt i kyrkan i samband med övningen.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 15.00-16.00 i Vederslövs kyrka. 

Körledare och kontaktpersoner

Maria Greneskog

Musiker

Agneta Dahl

Agneta Dahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.