Gudstjänst med barnkör i Önsta Gryt kyrka i Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barnkören Yippie (Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik)

Uppehåll just nu.

Barnkören Yippie är en barnkör för årskurs 4, 5 och 6. Vi äter frukt i kyrkan i samband med övningen.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 15.00-16.00 i Vederslövs kyrka. 

Körledare och kontaktpersoner

Maria Greneskog

Musiker

Agneta Dahl

Agneta Dahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd