Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkören Wow (Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik)

Uppehåll just nu.

Barnkören Wow är för f-klass upp till årskurs 3. Vi hämtar barnen på Vederslövs skolas fritids och tar dem med tillbaka efter övningen.
Barnen äter mellanmål på fritids efter övningen.

Tid och plats

Uppehåll just nu, ledare ej klart ännu, i vanliga fall: Onsdagar kl 13.45-14.30 i Vederslövs kyrka.

Anmälan

Anmälan till fritids och till någon av nedanstående kontaktpersoner på telefon, sms eller e-post. Ange namn och ålder.

Körledare och kontaktpersoner

Maria Greneskog

Musiker

Agneta Dahl

Agneta Dahl

Församlingspedagog