Familjegudstjänst i Boden med nattvard. Barnkör sjunger och deltar nattvarden. En mässa med barn och vuxna. Barn spelade orgel.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkören Wow (Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Barnkören Wow är för f-klass upp till årskurs 3. Vi hämtar barnen på Vederslövs skolas fritids och tar dem med tillbaka efter övningen.
Barnen äter mellanmål på fritids efter övningen.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 13.45-14.30 i Vederslövs kyrka.

Anmälan

Anmälan till fritids och till någon av nedanstående kontaktpersoner på telefon, sms eller e-post. Ange namn och ålder.

Körledare och kontaktpersoner

Maria Greneskog

Musiker

Agneta Dahl

Agneta Dahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.