Familjegudstjänst i Boden med nattvard. Barnkör sjunger och deltar nattvarden. En mässa med barn och vuxna. Barn spelade orgel.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkören Wow (Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Barnkören Wow är för f-klass upp till årskurs 3. Vi hämtar barnen på Vederslövs skolas fritids och tar dem med tillbaka efter övningen.
Barnen äter mellanmål på fritids efter övningen.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 13.45-14.30 i Vederslövs kyrka.

Anmälan

Anmälan till fritids och till någon av nedanstående kontaktpersoner på telefon, sms eller e-post. Ange namn och ålder.

Körledare och kontaktpersoner

Maria Greneskog

Musiker

Agneta Dahl

Agneta Dahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.