Barnkör för barn mellan 6 och 9 år i Adolfsbergs församlingshem i Örebro.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barnkören i Öjaby 8-9 år

Uppehåll tills vidare (annars onsdagar kl 15.00 i Öjaby församlingshem)

Barnkören i Öjaby är en barnkör med lek för barn i årskurs 2 och 3. Max 20 barn.

De som går på fritids på Öjaby skola äter mellanmål på skolan och går därefter själva (utan vuxet sällskap) till församlingshemmet där kören börjar kl 15.00.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Onsdagar kl 15.00-16.00 i Öjaby församlingshem.

Anmälan

Anmälan görs via nedanstående formulär.

Anmälan till Barnkören i Öjaby onsdagar kl 15.00

Barnet går i:

Kryssa i ett av följande två alternativ:

Om ditt barn går på fritids på Öjaby skola, vänligen kryssa i nedanstående:

I samband med att du skickar in formuläret behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ta emot din anmälan. På www.svenskakyrkan.se/vaxjo/personuppgifter-och-gdpr kan du läsa mer om hur Växjö pastorat hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.

Vid frågor kontakta:

Madeleine Widing

Musikpedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.