Barn i kyrkbänk
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Barngudstjänst

Vissa måndagar kl 9.30 i Teleborgs kyrka (se schema)

Barngudstjänst i samband med barngruppen Kyrkis

Måndagar kl 9.30
Teleborgs kyrka

9/11, 30/11