Barnkör för barn mellan 9 och 12 år i Adolfsbergs församlingshem i Örebro.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ungdomskören från 10 år och uppåt (Ingelstads församling)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Ungdomskören är för ungdomar i årskurs 4 och uppåt.

Tid och plats

Uppehåll, annars torsdagar kl 16.45-17.30 i Nöbbele sockenstuga.

Information och anmälan

Peter Nilsson

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.