Ungdomskören från 10 år och uppåt (Ingelstads församling)

Torsdagar kl 16.45 i Nöbbele sockenstuga.

Ungdomskören är för ungdomar i årskurs 4 och uppåt.

Tid och plats

Torsdagar kl 16.45-17.30 i Nöbbele sockenstuga.