Föräldrar och barn på babycafé
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Babyrytmik 0-24 mån (Braås)

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 10.00 (0-8 mån), samt kl 11.00 (9-24 mån) i Braås församlingshem.

På grund av rådande pandemi har vi valt att pausa Babyrytmik tillfälligt. Vi återkommer när vi startar verksamheten igen. 

Mycket välkommen du som är hemma med ett barn som är mellan 0-24 månader. Vi delar in oss i två grupper. Här stimulerar vi barnens intresse för musik och rytmik. Vi bjuder på fruktfika.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl. 10:00-10:45 i Braås församlingshem, för barn upp till 8 månader och tisdagar kl 11:00-11:45 i Braås församlingshem för barn 9-24 månader.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs!
Anmäl dig här till babyrytmik tisdagar kl.10:00
Anmäl dig här till babyrytmik tisdagar kl.11:00

Kontaktperson

Zinka Karlsson

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.