Föräldrar och barn på babycafé
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Babyrytmik 0-24 mån (Braås)

Uppehåll just nu. Tisdagar kl 10.00 (0-8 mån), samt kl 11.00 (9-24 mån) i Braås församlingshem.

I RÅDANDE PANDEMI HAR VI VALT ATT PAUSA gruppen TILLFÄLLIGT. VI ÅTERKOMMER NÄR VI STARTAR VERKSAMHETEN IGEN. 

Mycket välkommen du som är hemma med ett barn som är mellan 0-24 månader. Vi delar in oss i två grupper. Här stimulerar vi barnens intresse för musik och rytmik. Vi bjuder på fruktfika.

Terminsstart

Start 8/9.

Tid och plats

Tisdagar kl. 10:00-10:45 i Braås församlingshem, för barn upp till 8 månader.
Tisdagar kl 11:00-11:45 i Braås församlingshem för barn 9-24 månader.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs!
Anmäl dig här till babyrytmik tisdagar kl.10:00
Anmäl dig här till babyrytmik tisdagar kl.11:00

Kontaktperson

Zinka Karlsson

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.