Föräldrar och barn på babycafé
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Babyrytmik 0-24 mån (Braås)

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 10.00 (0-8 mån), samt kl 11.00 (9-24 mån) i Braås församlingshem.

Mycket välkommen du som är hemma med ett barn som är mellan 0-24 månader. Vi delar in oss i två grupper. Här stimulerar vi barnens intresse för musik och rytmik. Vi bjuder på fruktfika.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl. 10:00-10:45 i Braås församlingshem, för barn upp till 8 månader och tisdagar kl 11:00-11:45 i Braås församlingshem för barn 9-24 månader.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs!
Anmäl dig här till babyrytmik tisdagar kl.10:00
Anmäl dig här till babyrytmik tisdagar kl.11:00

Kontaktperson

Zinka Karlsson

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd