Öppen förskola i Siljansnäs församlingshem. Föräldalediga är där med sina barn och leker, pysslar, sjunger och fikar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Babyrytmik 0-12 mån (Växjö)

Måndagar kl 10.00 i Johanneskyrkan.

Välkommen till Johanneskyrkan på babyrytmik!
Vi använder musik och rörelser som redskap för att skapa anknytning mellan barnet och den vuxna.

För barn i åldern 0–12 månader med vuxen.

Samlingen startar med ett rytmikpass och därefter fikar vi.

Terminsstart

Måndag 27/9 kl 10.00.

Tid och plats

Måndagar kl 10.00 - 11.30 i Johanneskyrkan.

Anmälan

Senast 17/9 för hela terminen till nedanstående kontaktperson.

Karolina Gårdendahl

Församlingspedagog