En bebis ligger på mage på golvet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Babyrytmik 0-12 mån (Växjö)

Vilande verksamhet

Välkommen till Johanneskyrkan på babyrytmik!
Vi använder musik och rörelser som redskap för att skapa anknytning mellan barnet och den vuxna.

För barn i åldern 0–12 månader med vuxen.

Samlingen startar med ett rytmikpass och därefter fikar vi.

Tid och plats

Tid och plats: Vilande verksamhet (annars måndagar kl 10.00 i Johanneskyrkan)