Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet

Från vänster: Carl-Olof Bengtsson, Maria Carlsson, Jonas Ek, Ann-Kristin Lindquist, Anette Nerlie Anderberg, Åsa Karlsson, Curth Eriksson, Peter Bengtsson Foto: Ingela Stewén

Vi Socialdemokrater vill ha en kyrka som är öppen för alla - detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. För att utveckla verksamhet i den riktningen vill vi stärka det omfattande frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland
förtroendevalda inom Växjö pastorat.

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, något annat kan vi aldrig acceptera.
Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetens-
utveckling och god psykosocial arbetsmiljö.

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och ickediskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering.

ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Kontaktperson: Per Jodenius, 070-299 22 84, e-post: per.jodenius@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.svaxjo.se