Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ansökan om diakonalt stöd

från av Kyrkorådet i Växjö pastorat förvaltade stiftelser

Ansökan kan ske av ekonomiskt behövande församlingsbor i:

  • Växjö stads- och domkyrkoförsamling
  • Vederslövs församling
  • Hemmesjö gamla församling
  • Av änkor inom Skogslyckans och Maria gamla församlingar i Växjö

Ansökningshandlingar

Blankett: Ansökan om bidrag diakonalt stöd stiftelsemedel (ifyllbar pdf)

Ansökan ska vara inlämnad senast 4/10 2019.

Aktuella stiftelser tillämpar Skatteverkets ställningstagande 2015. Församlingsbor med en årsinkomst som understiger 186 000 kr och med en samlad förmögenhet mindre än 46 500 kr har möjlighet att ansöka om stöd.

Stiftelser

Utdelning av medel från stiftelserna:

  • Stiftelsen Dr Daniel Sellbergs understödsfond, (Skogslyckan och Maria g:a församlingar)

  • Stiftelsen bröderna Kvist (Vederslöv)

  • Växjö stadsförsamlings diakonistiftelse (Växjö stads- och domkyrkoförsamling)

  • Domkyrkans och Teleborgs församlingars diakonistiftelse (Växjö stads- och domkyrkoförsamling)

  • Hemmesjö diakonistiftelse, (Hemmesjö-Furuby)

Hantering av uppgifter om den som söker

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av intresseavvägning där stiftelsen behöver uppgifter för att kunna uppfylla Skatteverkets ställningstagande i fråga om att vara behövande (Dnr 131 692718-14/111) samt stiftelselagens krav på att fullgöra stiftelsens ändamål (SL 2:3).

Uppgifterna för de som beviljas bidrag, kommer att lagras dels enligt Bokföringslagens regler (BFL 7:2) för arkivering av räkenskapsmaterial innevarande räkenskapsår och ytterligare 7 år därefter dels  enligt Skatteförfarandelagens regler (SFL 66:21 och 66:27) om omprövning efterbeskattning, dvs innevarande räkenskapsår och 6 år ytterligare.

Uppgifterna för de som inte beviljas bidrag, kommer att lagras enligt stiftelselagens skadeståndsregler (SL 5:5) som stadgar innevarande räkenskapsår och 3 år därefter. I det fall rättsprocess har startats kommer uppgifterna att lagras tills dom meddelats och vunnit laga kraft.

Den maximala tiden som uppgifterna sparas, om rättsprocess inte startas, är innevarande räkenskapsår och 7 år därefter.

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö hanterar dina personuppgifter. 

Information

Yvonne Nejdefalk

Yvonne Nejdefalk

Diakon