Personal på Aneboda arbetsområde

Aneboda arbetsområde sköter om Aneboda kyrkogård, Bergs kyrkogård, Asa kyrkogård och området runt Lammhults kyrka.