Ett kors av handgjort glas står på ett altare. Framför korset brinner ett ljus på en trefotad ljusstake.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Andlighet och fördjupning

Hur gör du för att hämta ny kraft? Kanske behöver du ett tillfälle att hinna ifatt dig själv, få tid för reflektion över det som är viktigt i livet, och för att lyssna till och vara nära Gud. Här hittar du samtalsgrupper och studiecirklar men också återkommande andakter och temagudstjänster.

Närbild på någon i stickad fiskartröja som vilar den ena handen i den andra.

Andakt och bön

I tystnad eller samtal. Avskildhet eller gemenskap. I Svenska kyrkan Växjös församlingar finns det varje vecka ett utbud av stunder då vi söker stillhet och eftertanke i vardagen. Kom som du är, när du vill eller kan, kom ofta eller bara ibland.

Några personer samtalar vid ett bord.

Samtalsgrupper

Träffas och samtala för eftertanke och växande. Här hittar du grupper för dig som vill studera Bibeln, för dig som vill växa som människa eller växa i tron.

Pilgrimsstav med Teleborgs slott i bakgrunden

Vandringar och promenader

Det anordnas olika typer av vandringar och promenadtillfällen runt om i pastoratet, oftast under vår, sommar och höst.

Ett vasstrå framför en solnedgång.

Retreat

Ge dig möjlighet att stanna upp och låt själen hinna ifatt. Här kan du se när kommande retreater är inplanerade runt om i Svenska kyrkans Växjös församlingar.

Några kvinnor dansar ringdans runt en skål med vatten och olika frukter som står på golvet.

Heliga danser

Hösten 2022: Måndagar 5/9, 3/10, 7/11 och 12/12 kl 19.00

Närbild på notiserna på någons Facebook-sida på datorn.

Följ oss på sociala medier

Svenska kyrkan Växjö finns på Facebook, Instagram och Youtube. Här hittar du länkar till alla Svenska kyrkan Växjös sidor och kanaler i sociala medier.