Församlingen kallar det för Internationellt Café. En mötesplats med människor från hela världen som har andakt och fikar. En del av kyrkans diakonalt arbete och integrationsarbete.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Andakt och internationell mötesplats

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Andakt med mycket lovsång på både svenska och engelska. Sista torsdagen i månaden firar vi mässa.

Efter andakten/mässan kl 18.30, fortsätter vi med en internationell mötesplats för troende, skeptiker, sökare och andra. Kaffe/te och intressanta samtal.

Tid och plats

Uppehåll just nu i vanliga fall: Torsdagar kl 18.00 (andakt/mässa), 18.30 (mötesplats) i Teleborgs kyrka. 

Service and international meeting-point

Service with many worship-songs in both Swedish and English- The last Thursday in every month we celebrate communion.

After the service/communion at 6.30 PM we continue with an international Meeting-point for believers, sceptics, seekers and others. Coffee/tea and interesting talks.

Time and place

Thursdays at 6.00 PM (service/communion), 6.30 PM(meeting-place) in the church of Teleborg.

Kontaktperson

Birgitta Quittenbaum

Vikarie, Diakonkandidat

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.