Församlingen kallar det för Internationellt Café. En mötesplats med människor från hela världen som har andakt och fikar. En del av kyrkans diakonalt arbete och integrationsarbete. 
Rörvikskyrkan, Boden
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Andakt och internationell mötesplats

Digitalt tills vidare

Kontaktperson

Birgitta Quittenbaum

Vikarie, Diakonkandidat

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.