Andakt och internationell mötesplats

Torsdagar kl 18.00 i Teleborgs kyrka

Andakt med mycket lovsång på både svenska och engelska. Sista torsdagen i månaden firar vi mässa.

Efter andakten/mässan kl 18.30, fortsätter vi med en internationell mötesplats för troende, skeptiker, sökare och andra. Kaffe/te och intressanta samtal.

Tid och plats

Torsdagar kl 18.00 (andakt/mässa), 18.30 (mötesplats) i Teleborgs kyrka. 

Service and international meeting-point

Service with many worship-songs in both Swedish and English- The last Thursday in every month we celebrate communion.

After the service/communion at 6.30 PM we continue with an international Meeting-point for believers, sceptics, seekers and others. Coffee/tea and interesting talks.

Time and place

Thursdays at 6.00 PM (service/communion), 6.30 PM(meeting-place) in the church of Teleborg.

Kontaktperson

Birgitta Quittenbaum

Vikarie, Diakonkandidat

Försiktighetsåtgärder Med anledning av coronapandemin

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd