11 April 2017, Stockholm, Sweden: Evening prayers in the Easter week, in the Skarpnäck Parish, Church of Sweden.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Andakt och bön

I tystnad eller samtal. Avskildhet eller gemenskap. I Svenska kyrkan Växjös församlingar finns det varje vecka ett utbud av stunder då vi söker stillhet och eftertanke i vardagen. Kom som du är, när du vill eller kan, kom ofta eller bara ibland.

Med anledning av coronapandemin

Vi tar ansvar i coronapandemin

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning men vi bjuder inte in till gudstjänst, andakt eller annan verksamhet. Ställföreträdanden gudstjänst med förbön hålls på ordinarie gudstjänsttid i församlingarna.

Tänk på att inte utsätta andra för risk

Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symtom. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.