Foto: Magdalena Martin /Ikon

Alba Kyrkokör (Lammhult och Öjaby)

Uppehåll tills vidare (Torsdagar jämna veckor kl 18.45 i Bergs kyrka)

Alba kyrkokör är en gemensam sångkör för Aneboda, Lammhult, Berg, Asa, samt Ör och Ormesberga. Kom med och sjung i ALBA kören. Välkommen! 

Uppehåll tills vidare

Tid och plats

Torsdagar jämna veckor kl 18.45 – 20.30 i Bergs kyrka.
Solister ur körerna över kl 20.30 – 21.10.
Alla repetitioner sker tillsvidare i Bergs kyrka.

Information och anmälan

Charlotte  Forsberg

Charlotte Forsberg

Kantor

Magnus Jakopsohn

Magnus Jakopsohn

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.