Foto: Magdalena Martin /Ikon

Alba Kyrkokör (Lammhult och Öjaby)

Uppehåll tills vidare (Torsdagar jämna veckor kl 18.45 i Bergs kyrka)

Alba kyrkokör är en gemensam sångkör för Aneboda, Lammhult, Berg, Asa, samt Ör och Ormesberga. Kom med och sjung i ALBA kören. Välkommen! 

Uppehåll tills vidare

Tid och plats

Torsdagar jämna veckor kl 18.45 – 20.30 i Bergs kyrka.
Solister ur körerna över kl 20.30 – 21.10.
Alla repetitioner sker tillsvidare i Bergs kyrka.

Information och anmälan

Charlotte  Forsberg

Charlotte Forsberg

Kantor

Magnus Jakopsohn

Magnus Jakopsohn

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.