Foto: Magdalena Martin /Ikon

Alba Kyrkokör (Lammhult och Öjaby)

Torsdagar kl 18.45 i Bergs kyrka.

Alba kyrkokör är en gemensam sångkör för Aneboda, Lammhult, Berg, Asa, samt Ör och Ormesberga. Kom med och sjung i ALBA kören. Välkommen! 

Terminsstart

Vecka 38, torsdag 22/9.

Tid och plats

Torsdagar kl 18.45-20.45 i Bergs kyrka.
Solister ur körerna över 20.45-21.30 
Alla repetitioner sker tillsvidare i Bergs kyrka.

Anmälan

Anmälan görs till nedanstående kontaktpersoner.

Information och anmälan

Charlotte  Forsberg

Charlotte Forsberg

Kantor

Magnus Jakopsohn

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd