Hand som målar.
Foto: Katarina Källner

Skogslyckan - classic konfa

Alla våra sinnen är med för att göra den viktiga konfatiden till en tid då vi tillsammans funderar över livets stora frågor med mycket sång och musik.

 ANMÄLAN

Anmälningssida konfagrupper 2021-2022
Observera att du måste välja konfagrupp i formuläret.

UPPSTART

September i Skogslyckans kyrka.

TRÄFFAR

Varannan tisdag 16.30-18.30 i Skogslyckans kyrka.

LÄGER

En lägerupplevelse planeras.

KONFIRMATION

Maj 2022 i Växjö domkyrka.

Med reservation för förändringar.