Bild inifrån Växjö domkyrka
Foto: Daniel Johansson

Växjö domkyrka - classic konfa 22/23

En konfagrupp med kyrkorummet som mötesplats. Obs! begränsat antal platser!

Anmälan

Anmälan är stängd då gruppen är fullbokad.

Uppstart

Söndagen den 11 september 2022 kl 11.00 i Växjö domkyrka.

Träffar

Varannan onsdag kl 16.30-18.30 (ojämna veckor).

Läger

Den 14-16 oktober 2022 samt den 1-3 april 2023.

Konfirmation

Lördagen den 6 maj 2023 i Växjö domkyrka. 

Med reservation för förändringar.