Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans Miljödiplomering

Svenska kyrkans miljövärn har tillsammans med Sensus studieförbund arbetat fram ett miljöledningssystem för de församlingar och andra kyrkliga organisationer som vill arbeta med frågor som rör miljö och en hållbar utveckling.

Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering:
- Bygger på en teologisk grund
- Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv
- Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
- Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!

De sex stegen - en arbetsmetod
Svenska kyrkans miljödiplomering är en arbetsmetod som är uppbyggd i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör man en handlingsplan. I den anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor.