Verksamhet


Vaxholmsträffarna
Meningen med Vaxholmsträffarna är att ge en möjlighet till meningsfull samvaro. Det är en träffpunkt för gemenskap och god underhållning med kvalitet. Vaxholmsträffarna är öppen för alla och det är en förhoppning att man där hittar något av värde som gör att man gärna återkommer. Vaxholmsträffarna är en tisdag i måndaden kl.13 församlingsgården.

Församlingsresor 
Varje vår anordnar vi en bussutflykt till ett spännande resmål. Vi gör ett mindre stopp, äter en god lunch under dagen och har trevlig gemenskap under färden.
 
Uppvaktningar och födelsedagsfest
Du som fyller 80 år, 85 år, 90 år och däröver får på din födelsedag en gratulationshälsning från din församling.
Du kommer även att få en inbjudan där de som fyller år under första halvåret bjuds in till fest i maj och de som fyller år under andra halvåret bjuds in till fest i november.
 
Familjecentrum
”Det behövs en by för att fostra ett barn”, är ett gammalt ordspråk. På Familjecentrum Vaxholm samlar vi alla resurser kring barnet. Samarbetet är mellan mödravården, barnavården, Vaxholm stads individ och familjeomsorg och Svenska kyrkan Vaxholm. I församlingen finns två öppna förskolor dit du kan gå tillsammans med ditt förskolebarn. För öppettider se under barnverksamheten eller kontakta
Lena Dahlgren: 08-541 717 16 Epost till Lena

Äldreboenden
Vi har regelbundet andakter på Vaxholms äldreboenden. Vi erbjuder själavård/enskilda samtal och besök.
Diakoniassisstent Maria Watolla: 08-541 717 08 
 Epost till Maria
 
Vårdväskan
Ett utbildningsmaterial som handlar om etik och livsfrågor inom vården. Materialet är framtaget av Ersta diakoniutbildning. Gruppen träffas vid sex tillfällen och är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Vaxholm och Vaxholm stad.