Vaxholms församlings hederstecken

Lämna din nominering senast 1 november

Nominera din kandidat för Vaxholms församlings hederstecken
I Vaxholms församling finns personer, såväl anställda som församlingsbor,
som på olika sätt bidrar till att sprida glädje i församlingen. För att uppmuntra
dessa eldsjälar har inrättats ett speciellt hederstecken. Statuter: Nominering av person kan ske av församlingsbor och anställda i Vaxholms församling och ska vara
kyrkorådets arbetsutskott tillhanda senast 1 november. Nomineringen ska innehålla namn på nominerad person, en kort motivering samt namn på den/de som nominerat personen. Kyrkorådets arbetsutskott bereder de inkomna nomineringarna för beslut i kyrkorådet av kandidat. Hederstecknet delas ut i samband med gudstjänst den första Advent.

Förslag med motivering ska lämnas till
kamrer Håkan Nord per mail senast 1 november:
hakan.nord@svenskakyrkan.se, eller
post: Vaxholms församling, Box 38
185 21 Vaxholm