Meny

Personal

Madeleine Sarenfält

Madeleine Sarenfält

Vaxholms församling

Kyrkoherde

Lotta  Crispin Back

Lotta Crispin Back

Vaxholms församling

Komminister

Cecilia Wredberg

Vaxholms församling

Komminister

Christina  Bursjö

Christina Bursjö

Vaxholms församling

Diakon

Maria Watolla

Vaxholms församling

Diakoniassistent

Jeanette Backberg

Jeanette Backberg

Vaxholms församling

Kyrkobokföringsassistent

Lena Dahlgren

Lena Dahlgren

Vaxholms församling

Förskollärare

Andreas Lund

Vaxholms församling

Församlingsassistent

Millan Österberg

Vaxholms församling

Församlingsassinstent

Madeleine Marcus

Madeleine Marcus

Vaxholms församling

Församlingsvärd

Monica Adaniloaie

Församlingsvärd

Håkan Nord

Håkan Nord

Vaxholms församling

Kamrer

Linda Metérus Haglund

Vaxholms församling

Kommunikatör

Jan Åkersten

Jan Åkersten

Vaxholms församling

Kyrkogårdsförman

Thomas Loo

Vaxholms församling

Kyrkogårdsvaktmäsare

Kenny Öhman

vaktmästare/kyrkogård

Dan Pettersson

Vaxholms församling

Innevaktmästare

Patrik Kesselmark

Vaxholms församling

Organist

Fredric Hellgren

Vaxholms församling

Kyrkomusiker - kantor