Ledamöter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige


Kyrkoråd i Vaxholms församling

Åsa Klint, ordförande
Bengt Sandell, vice ordförande
Per Dahlhammar, andre vice ordförande
Madeleine Sarenfält, kyrkoherde
Anne Losman Flood, ledamot
Mikael Freimuth, ledamot
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz, ledamot
Sven Morin, ledamot
Jan Wester, ledamot
Eva Espman Hansen, ersättare
Patrik Håkansson, ersättare
Ann-Sofie Klar, ersättare
Berit Nordlund, ersättare
Kerstin Nylander, ersättare
Christian Söderman, ersättare
Lena Wannerus, ersättare
Leslie Öqvist, ersättare

Kyrkofullmäktige i Vaxholms församling

Mikael Freimuth, ordförande
Jan Wester, vice ordförande
Margareta Brandberg, ledamot
Per Dahlhammar, ledamot
Anne Losman Flood, ledamot
Christina Grahn, ledamot
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz, ledamot
Eva Hansen Espman, ledamot
Patrik Håkansson, ledamot
Liselott Juhlin, ledamot
Ann-Sofie Klar, ledamot
Åsa Klint, ledamot
Thua Andersson Kropp, ledamot
Eva Morin, ledamot
Sven Morin, ledamot
Ingalill Nordenmark, ledamot
Berit Nordlund, ledamot
Kerstin Nylander, ledamot
Bengt Sandell, ledamot
Christian Söderman, ledamot
Lena Wannerus, ledamot
Ragnhild Wester, ledamot
Ingemar Visteus, ledamot
Leslie Öqvist, ledamot
Marita Bång, ersättare
Eleonor Colleen Mårtensson,  ersättare
Gunilla Harvig,  ersättare
Birgitta Nyhlén,  ersättare
Inger Wallin,  ersättare