Kyrkogårdsvaktmästare-säsong

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE SÄSONG:

Kyrkogårdsarbetare heltid (100%) under perioden April – September. Traditionellt kyrkogårdsarbete såsom skötsel och underhåll av gravar
och grönytor.

Du har kunskap och erfarenhet av skötsel av trädgårdsanläggningar eller likvärdig utbildning/bakgrund.
Körkort är en förutsättning eftersom hela församlingen är ett arbetsområde.
God förmåga att möta kollegor och församlingsbor.
Är ordningsam, flexibel, positiv och ansvarsfull och kan arbeta självständigt.
Delar Svenska kyrkans  värderingar.

Intervjuer sker löpande.

Upplysningar om tjänsten samt ansökan till:
Kyrkogårdsförman Jan Åkersten 
Tfn: 08-541 717 00
Epost till Jan Åkersten