Foto: Fredric Hellgren

Kom å sjungkören och Singiorkören

Kom å sjungkören (gamla Komigångkören). 
Onsdagar kl. 19-20.30 i Vaxholms kyrka
Kören för dig som älskar att sjunga.
Du behöver inte kunna läsa noter, vi lär oss allt på gehör.
Vi lär oss sång -och andningsteknik.

Kören är pausad under ht 2020 och startar igen vt 2021.
Singiorkören 
Kör för alla daglediga.
Körledare: Fredric Hellgren
Tfn: 08-541 717 18
Epost till Fredric Hellgren

 

Anmäl dig till körledare:
Fredric Hellgren
Tfn: 08-541 717 18
Epost till Fredric