Foto: Fredric Hellgren

Kom å sjungkören och Singiorkören

Kom å sjungkören: öppen för alla sångsugna
vuxna. Lättare repertoar.
Vi tränar röst och andning, flerstämmig sång med mera. Du behöver inte kunna läsa noter då vi lär oss det mesta på gehör. Vi medverkar på gudstjänster, anordnar musikkafé och håller både jul -och vårkonsert.
Övar: onsdagar kl. 19-21 i församlingsgården.
Kontakt: Fredric Hellgren.

Singiorkören: kör för daglediga. Vi sjunger och umgås under lättsamma former.
Övar: tisdagar kl. 10–11.30 i församlingsgården.
Kontakt: Fredric Hellgren.

 

Anmäl dig till körledare:
Fredric Hellgren
Tfn: 08-541 717 18
Epost till Fredric