Händer håller i kaffemugg. Datorskärm i bakgrunden
Foto: Magnus Aronson ikon

Digitala konserter och gudstjänster

Här finns filmade gudstjänster och konserter samlade.

Gudstjänst med ledardiplomering söndag 18 april kl. 11

Gudstjänst med ledardiplomering.
Medverkande: Lotta Crispin Back, Fredric Hellgren och Andreas Lund

Påskdagen

Påskdagsgudstjänst från Vaxholms kyrka
Medverkande:
Madeleine Sarenfält- präst
Christina Bursjö- diakon
Patrik Kesselmark- organist
Christian Söderman- kyrkvärd
Personalkören och Vaxholms vokalensemble

Klippning och övrigt arbete med filmen -Andreas Lund

Gudstjänst på midfastosöndagen

Midfastosöndagen
Söndag 14 mars kl. 11 och kl. 12
Gudstjänst -Livets bröd-
Lotta Crispin Back och Patrik Kesselmark
Vaxholms kyrka

Fastlagssöndag

Gudstjänst-kärlekens väg 

Präst Lotta Crispin Back, musiker Patrik Kesselmark. Kyrkvärd Per Dahlhammar.

Gudstjänst på nyårsdagen

Präst: Lotta Crispin Back, antor: Fredric Hellgren, trumpet: Eva Lejdström och

kyrvärd: Linda Engholm

Gudstjänst fjärde advent

”Herrens Moder”

Solist David Risberg, präst Lotta Crispin Back och organist Patrik Kesselmark.
Kyrkvärd Christian Söderman.