Vaktmästarna planterar blommor vid minneslund.

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till kyrkogårdarna i Vaxholm

Kontakt kyrkogårdsexpedition:
08 -541 339 46
Telefontid  på tisdagar kl. 9-15
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Jan Åkersten, kyrkogårdsförman:
08-541 717 00 
E-post till Jan Åkersten
Eriksövägen 13

Begravning bokas på församlingsexpeditionen:
08- 541 300 03
telefontid måndag -fredag kl. 10-12
samt måndagar och tisdagar kl. 13-14.
Onsdagar kl. 10-11.30.
vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se

Regler för askgravplats

 

Gräsmattan får blomma

Ängar tillhör våra mest artrika miljöer, medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Vaxholms församling vill hjälpa insekterna genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor. Därför låter vi vissa ytor vara oklippta.
På blommande ängar hittar våra pollinatörer mat och fjärilslarver hinner utvecklas till nya fjärilar. Tack för din förståelse. Tillsammans gör vi skillnad.

Bin på kyrkogården

För att öka mångfalden och pollineringen har församlingen två stycken bikupor som står nedanför klockstapeln. Bikuporna är placerade där så att bina får vara i fred.
Gå gärna och titta, men på lite avstånd.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?