Hjärta i betong i gruset. Med texten älskade morfar
Foto: Alex & Martin Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om våra två kyrkogårdar i Vaxholm.

gravstenar provtrycks


Under försommaren kommer vi provtrycka och testa hållbarheten på gravstenarna. Om gravstenen inte klarar testet, kommer vi att informera gravrättsinnehavaren om att åtgärda stenen så den står säkert. Det är viktigt att stenarna är väl förankrade ur olyckssynpunkt. Eventuell åtgärd bekostas av innehavaren av graven. Kyrkogårdsförvaltningen har inte möjlighet att utföra stenarbeten utan vi hänvisar till stenfirmor.

 Vi ser fram emot en varm och solig sommar! 

Mhv Kyrkogårdsförvatningen

 

Kontakt kyrkogårdsexpeditionen:
08 -541 339 46

Jan Åkersten, kyrkogårdsförman:
08-541 717 00
Eriksövägen 13
Telefontid  på tisdagar kl. 9.00-16.00
Epost till Jan Åkersten

Regler för askgravplats

Information om begravning i coronatider på olika språk