Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation

Konfirmationen ger dig en chans att diskutera och samtala om frågor och ämnen som du kanske inte annars talar om. Du får fundera över vem du är och vad du tror.

Vad är Konfirmation?

Konfirmationen ger dig en chans att diskutera och samtala om frågor och ämnen som du kanske inte annars talar om. Du får fundera över vem du är och vad du tror.

Konfirmationsläsningen handlar om Gud, Jesus, Anden och tro samt om att bekräfta sitt dop. Om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex och om meningen med livet.

Du träffar nya vänner och växer som människa i en varm gemenskap. Vi leker, lär oss och gör roliga saker tillsammans och förhoppningsvis blir konfirmandtiden ett minne för livet.
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst där ditt dop bekräftas.

 Hoppas vi ses!

Lotta Crispin Back, barn- och ungdomspräst

 Anmäl dig via webbformuläret längst ned på sidan.

VINTER -Veckogruppen. Anmälan stängd pga för få anmälninar.
Tid:
torsdagar, ojämna veckor. Kl.16.30-19 i Resarö kapell.
Start: torsdag 8 oktober.
Läger: på Bogesunds slottsvandrarhem fredag 23/10 - tisdag 27/10 2020.
Konfirmation: söndag 18 april kl. 11 2021. Genrep 17/4 kl. 9-15.
Avgift: ingen avgift.
Antal platser: 15
Anmälan: stängd pga för få anmälningar.

SOMMARGRUPPEN -Läger (alternativ 1) Gruppen är fullsatt. Anmälan är stängd.
Vi åker på sommarläger till Björkögården, Väddö 28/6 - 8/7 2021.
Vi träffas 4-5 söndagar, ca en gång i månaden innan lägret.
Tid: första träffen, söndag 8/11 2020 (tid meddelas senare) i församlings-
gården, för att sedan fira gudstjänst i Vaxholms kyrka.
Läger: vi startar med dagläger 22/6 - 23/6 sedan åker vi på läger tillBjörkögården, Väddö 28/6 - 8/7.
Start: 8 november 2020, därefter ca 5 söndagar under våren 2021.
Konfirmation: söndag 11 juli kl.11 2021 i Vaxholms kyrka.
Genrep: lördag 10/7 kl. 9-15.
Avgift: 4 500 kronor inkl. anmälningsavgift 500 kronor.
(Vid behov kan församlingen erbjuda ekonomiskt stöd.)
Antal platser: 25
Anmälan: senast 25 september 2020 till Lotta Crispin Back, präst

SOMMARGRUPPEN -Läger (Alternativ 2) 
Obs! notera att det skett byte av datum på hemmaläger och Väddöläger jämfört med tidigare utskickad folder.

Grupp 2 startar med dagläger på Resarö Kapell 3/8-5/8 och åker sedan på sommarläger till Björkögården, Väddö 7/8 - 13/8 2021.
Vi träffas 4-5 söndagar, ca en gång i månaden innan lägret.
Tid: första träffen, 22/11 2020 (tid meddelas senare) i församlingsgården.
Läger: Björkögården, Väddö 7/8- 13/8. Dagläger på Resarö Kapell (veckan före)
3/8-5/8.
Start: 22 november 2020, därefter ca 5 söndagar under våren 2021.
Konfirmation: söndag 15 augusti kl.11 2021 i Vaxholms kyrka.
Genrep: lördag 14/8 kl. 9-15.
Avgift: 4 000 kronor inkl. anmälningsavgift 500 kronor.
(Vid behov kan församlingen erbjuda ekonomiskt stöd.)
Antal platser: 25
Anmälan: vi har platser kvar och håller anmälninstiden öppen. 

Kontakt konfirmation i Vaxholms församling:
Lotta Crispin Back, barn-och ungdomspräst
08-541 717 21
Epost till Lotta Crispin Back

Konfirmation för dig som är teckenspråkig

Här kan du läsa om konfirmation för dig som är teckenspråkig

Gålölägret 

Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda?
Att alla är skapade till Guds avbild?
Hur märks det? 
Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar ungdomar med och utan funktionsvariation. Grundtanken med Gålölägret är att ungdomar från särskola, grundskola och resursklasser ska få möjlighet att lära känna varandra och kunna bli vänner. Lägret vill verka för att minska utanförskap och öka förståelsen för olika livssituationer. Gålölägret har funnits sedan 1989 och utvecklades på Gålö utanför Stockholm. Lägret startades med Åhuslägret, ett konfirmationsläger i Skåne, som förebild och har drivits av en ideell förening sedan dess. Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet har samverkat med såväl Stockholms stift som Svenska Scoutförbundet och Högalids församling. Fr o m 1 februari 2017 kommer Högalids församling att ta över ansvaret för att driva Gålölägret, fortsatt i samverkan med FIU. (www.ansgarsgarden.se).
De flesta som konfirmeras på Gålölägret är mellan 14 och 18 år. Alla som arbetar på Gålölägret har erfarenhet av barn och unga med funktionsvariationer. Några har själva varit konfirmander på lägret.
Konfirmationspräst är Gunilla Lindén, präst i Högalids församling, som har lång erfarenhet av arbete med konfirmander. Gunilla är författare till Handbok för unga konfirmandledare och Handledning till konfirmandboken (Verbum 2013) och var projektledare för arbetet med Konfirmandboken (Verbum 2013). Konfirmandboken tilldelades 2013 Svenska Publishingpriset som bästa svenska läromedel.

Kontaktperson:
Anders Marklund
08-6168824
anders.marklund@svenskakyrkan.se

Efter konfirmationen bjuds ungdomarna in till en åretruntverksamhet med träffar en gång i månaden. Träffarna äger rum i Högalidskyrkan på Södermalm i Stockholm.
Läs gärna mer om Gålölägret på www.galo.nu

Sverigefinskt konfirmationsläger

Svenska kyrkan erbjuder nu den första nationella konfirmandundervisningen för ungdomar med finsk bakgrund och på två språk.

Här finns information om och anmälan till Sverigefinskt konfirmationsläger

Anmälan till konfirmation 2020-2021 kryssa i något av de tre olika alternativen. Du får sedan en bekräftelse på att vi fått din anmälan. När du anmält dig hör ansvarig präst av sig via e-post.