Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation 2022-2023

Konfirmationen ger dig en chans att diskutera och samtala om frågor och ämnen som du kanske inte annars talar om. Du får fundera över vem du är och vad du tror.

Vad är Konfirmation?

Konfirmationen ger dig en chans att diskutera, och samtala om frågor och ämnen som du kanske inte annars talar om. Du får fundera över vem du är och vad du tror. 

Konfirmationsläsningen handlar om Gud Fadern, Jesus, Anden och tro samt om att bekräfta sitt dop. Om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex och om meningen med livet. 

Du träffar nya vänner, leker och gör roliga saker tillsammans med andra och förhoppningsvis blir konfirmationstiden ett minne för livet. Konfirmationstiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst där ditt dop bekräftas.

 Hoppas vi ses!

Lotta Crispin Back, barn- och ungdomspräst

Välkommen med din anmälan från och med 1 september. Då kommer det finnas en webbanmälan på den här sidan, längst ned.
Anmäl endast via hemsidan. Vi kan inte ta emot anmälningar via epost eller muntligen.
Obs! datumen är preliminära. I slutet av augusti kommer de slutgiltiga datumen.

Vinter -Veckogruppen

Tid: kl.16.30-19 i Resarö kapell. Torsdagar, ojämna veckor.
Start: torsdag 13/10 2022. 
Läger 1: på Bogesunds slottsvandrarhem fredag 11/11 - söndag 13/11 2022.
Läger 2: på Bogesunds slottsvandrarhem fredag 28/4 - måndag 1/5 2023.
Konfirmation: söndag 7 maj kl. 11 2023. Genrep lördag 6/5 kl. 9-15.
Avgift: ingen avgift.
Antal platser: 15
Anmälan: anmälan öppnar 1/9

Sommargruppen -Läger 1

Vi åker på sommarläger till Björkögården, Väddö 26/6 - 6/7 2023.
Vi träffas 4-5 söndagar, ca en gång i månaden innan lägret. 

Tid: första träffen, söndag 13/11 2022 (tid meddelas senare) i församlings-
gården, för att sedan fira gudstjänst i Vaxholms kyrka.
Läger: vi startar med dagläger tisdag 20/6 - 21/6 sedan åker vi på läger till 
Björkögården, Väddö 26/6 - 6/7.
Start: 13/11 2022, därefter ca 5 söndagar under våren 2023.
Konfirmation: söndag 9/7 kl.11 2023 i Vaxholms kyrka. 
Genrep: lördag 8/7 kl. 9-15.
Avgift: 4 500 kronor inkl. anmälningsavgift 500 kronor.
(Vid behov kan församlingen erbjuda ekonomiskt stöd.)
Antal platser: 25
Anmälan: anmälan öppnar 1/9


Sommargruppen -Läger 2

Vi åker på sommarläger till Björkögården, Väddö 1/8 - 10/8 2023.
Vi träffas 4-5 söndagar, ca en gång i månaden innan lägret.

Tid: första träffen, 20/11 2022 (tid meddelas senare) i församlingsgården.
Läger: Björkögården, Väddö 1/8- 10/8. 
Start: 20/11 2022, därefter ca 5 söndagar under våren 2023.
Konfirmation: söndag 13/8 kl.11 2023 i Vaxholms kyrka.
Genrep: lördag 12/8 kl. 9-15.
Avgift: 4 500 kronor inkl. anmälningsavgift 500 kronor. 
(Vid behov kan församlingen erbjuda ekonomiskt stöd.)
Antal platser: 25
Anmälan: anmälan öppnar 1/9

Kontakt konfirmation i Vaxholms församling:
Lotta Crispin Back, barn-och ungdomspräst
08-541 717 21
Epost till Lotta Crispin Back

Konfirmation för dig som är teckenspråkig

Här kan du läsa om konfirmation för dig som är teckenspråkig


Gålölägret 

Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda?
Att alla är skapade till Guds avbild?
Hur märks det? 
Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar ungdomar med och utan funktionsvariation. Grundtanken med Gålölägret är att ungdomar från särskola, grundskola och resursklasser ska få möjlighet att lära känna varandra och kunna bli vänner. Lägret vill verka för att minska utanförskap och öka förståelsen för olika livssituationer. Gålölägret har funnits sedan 1989 och utvecklades på Gålö utanför Stockholm. Lägret startades med Åhuslägret, ett konfirmationsläger i Skåne, som förebild och har drivits av en ideell förening sedan dess. Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet har samverkat med såväl Stockholms stift som Svenska Scoutförbundet och Högalids församling. Fr o m 1 februari 2017 kommer Högalids församling att ta över ansvaret för att driva Gålölägret, fortsatt i samverkan med FIU. (www.ansgarsgarden.se).
De flesta som konfirmeras på Gålölägret är mellan 14 och 18 år. Alla som arbetar på Gålölägret har erfarenhet av barn och unga med funktionsvariationer. Några har själva varit konfirmander på lägret.
Konfirmationspräst är Gunilla Lindén, präst i Högalids församling, som har lång erfarenhet av arbete med konfirmander. Gunilla är författare till Handbok för unga konfirmandledare och Handledning till konfirmandboken (Verbum 2013) och var projektledare för arbetet med Konfirmandboken (Verbum 2013). Konfirmandboken tilldelades 2013 Svenska Publishingpriset som bästa svenska läromedel.

Kontaktperson:
Victor Lindblom
Epost till Victor Lindblom
Efter konfirmationen bjuds ungdomarna in till en åretruntverksamhet med träffar en gång i månaden. Träffarna äger rum i Högalidskyrkan på Södermalm i Stockholm.
Läs gärna mer om Gålölägret på www.galo.nu


Sverigefinskt konfirmationsläger

Svenska kyrkan erbjuder nu den första nationella konfirmandundervisningen för ungdomar med finsk bakgrund och på två språk.

Här finns information om och anmälan till Sverigefinskt konfirmationsläger