Stipendier i Tensta och Lena församlingar

Stipendier att söka i Tensta och Lena församlingar

Ur Gotthard Svahns Minnesfond utdelas stipendier till ”den som utbildar sig på eftergymnasial nivå”. Den sökande eller någon av deras anhöriga är eller har varit skriven i Tensta församling.

Ur Tensta Magasinkassa utdelas stipendier till ”den som genom utbildning strävar efter praktiska kunskaper”. Den sökande eller någon av deras anhöriga är eller har varit skriven i Tensta församling.

Ur Lena Magasinkassa utdelas stipendier i första hand till dem som bedriver studier inom lantbruk, skogsbruk och lanthushållning. I andra hand som bidrag till rekreation åt personer verksam inom dessa yrkesgrenar eller personer i dennes familj. Sökande ska vara folkbokförd i Lena församling.

 

Ansökan skickas till Vattholma pastorat senast 31 mars 2021. Ansökan ska innehålla uppgift om vilket stipendium som söks, vilken utbildning man deltar i eller planerar, samt ett personbevis som du beställer från Skatteverket.

Skatteverkets hemsida

 

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen i Storvreta

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden: 018-36 62 10

Öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Övrig tid finns telefonsvarare att lämna meddelande på.

E-post:
Vattholma pastorat

Postadress:
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta