Meny

Stipendier i Tensta och Lena församlingar

Stipendier att söka i Tensta och Lena församlingar

 Ur Gotthard Svahns Minnesfond utdelas stipendier till ”den som utbildar sig på eftergymnasial nivå”. Den sökande eller någon av deras anhöriga är eller har varit skriven i Tensta församling.

 Ur Tensta Magasinkassa utdelas stipendier till ”den som genom utbildning strävar efter praktiska kunskaper”. Den sökande eller någon av deras anhöriga är eller har varit skriven i Tensta församling.

Ur Lena Magasinkassa utdelas stipendier i första hand till dem som bedriver studier inom lantbruk, skogsbruk och lanthushållning. I andra hand som bidrag till rekreation åt personer verksam inom dessa yrkesgrenar eller personer i dennes familj. Sökande ska vara folkbokförd i Lena församling.

 

Ansökan skickas till Vattholma pastorat senast den 31 mars 2020. Ansökan ska innehålla uppgift om vilket stipendium som söks, vilken utbildning man deltar i eller planerar, samt ett personbevis.