Pilgrim's walk for future 2022

Pilgrimsvandring för klimatet

Årets stora Walk for Future-vandring
kommer ske de fyra veckorna före riksdagsvalet. Syftet är att påminna oss alla, väljare såväl som beslutsfattare, om de stora framtidsfrågorna och hur de hänger ihop. Vandringen kommer att ske under mottot "Fred med jorden, fred med varandra" - som grundstenar för ett hållbart liv.

Som tidigare vandrar vi både för att reflektera över våra egna liv och den omställning vi behöver göra, och med ett budskap till makthavare: Sverige behöver agera nu för att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet, och vi vill se politiker som tar detta på allvar och hjälper oss att ställa om vårt samhälle.

 


Inspirationen kom först från den finska pilgrimsrörelsen som planerar för en vandring på 80 mil i sommar, från Nyslott i de östra delarna av landet till Åbo. Temat för denna vandring är att skydda och bevara planetens hav och vatten. I Åbo tar vi så att säga över stafettpinnen, den 14 augusti, och vandrar vidare ut i skärgården på den led som kallas St Olofs sjöled. Efter cirka tolv dagar når vi Sverige (Grisslehamn) och vandrar vidare ner genom Roslagen mot Stockholm dit vi anländer den 9 september.  

Vi uppmuntrar alla att vandra med oss dessa veckor! Ett sätt är att arrangera en vandring på den ort du bor med hjälp av det material som kommer finnas på hemsidan. Vi kommer också som förra året att livesända dagligen med reflektioner, böner och rapporter om hur vi har det. Ett annat är att komma med oss rent fysiskt - antingen över en dag eller flera dagar. 

Logi blir de flesta nätter på golv i församlingshem. Vissa dagar blir vi bjudna på mat, andra får vi ordna med maten själva. Vi delar på de kostnader som uppstår för mat och övernattning (för den svenska delen ca 100kr per dygn). Följebil kommer finnas när vi vandrar i Sverige. Där man kan lägga in en del av sin packning.

Svenska kyrkan har beslutat om en Färdplan för klimatet. Pilgrim’s Walk for Future är en del av denna, men vi samarbetar med många.

Så, låt oss gå! Kom med i rörelsen, i uttåget bort från fossilberoende och överkonsumtion mot ett rimligare och mer rättvist sätt att leva!

VILL DU DELTA?

Mejla intresseanmälan till annika.spalde at svenskakyrkan.se. Ange vilka dagar du vill vara med. 

Rörelsen Pilgrims's walk for future hoppas skapa ett brett engagemang för klimatet 2021.

Vattholma pastorat tillsammans med Vendel-Tegelsmora pastorat, Björklinge-Skuttunge-Viksta församlingar och Uppsala pastorat pilgrimsvandrade på Marialeden 19-22 juli i anknytning till Pilgrim's walk for future. 
Vandringen fortgår ända till klimatetmötet i Glasgow den 31 oktober.
Samla dina vänner och gör din egen vandring där du är!
Här kan du se vart den stora vandringen befinner sig.

 

Här är texten som finns på vandringens hemsida:

Vi pilgrimsvandrar från Vadstena i Sverige till klimatmötet i Glasgow, Storbritannien, med en uppmaning till alla människor, inklusive oss själva, att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala temperaturökningen, det gäller individer lika väl som föreningar, kyrkor lika väl som företag. Vi måste hjälpas åt att förändra vårt sätt att leva för att uppnå noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2050. Som en del av denna omställning uppmanar vi alla som på olika sätt är en del av Pilgrim’s Walk for Future att under sin vandring rannsaka sina liv, staka ut en personlig färdplan och sätta sig själva i rörelse mot ett mer hållbart liv.

Vi vänder oss samtidigt till världens regeringar och uppmanar dem att hålla fast vid Parisavtalet och omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grad.

Världens regeringar, företag och organisationer - inklusive religiösa samfund - måste lyssna på den bästa klimatforskningen som för närvarande finns och fatta beslut baserade på denna forskning.

Världens regeringar måste se till att säkerställa klimaträttvisa mellan fattiga och rika delar av världen och införa klimatlösningar som prioriterar skydd av människor och ekosystem före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. De länder och samhällen som drabbas hårdast av klimatförändringarna behöver få ökat ekonomiskt stöd från den rika delen av världen.

Länder, organisationer och företag med höga utsläpp behöver gå före och säkerställa att utsläppen omedelbart minskar. Detta kräver en snabb utfasning av fossila bränslen, investering i förnyelsebar energi för alla samt ett arbete för att bevara och återställa naturliga ekosystem. 

Grunden i klimatomställningen behöver vara fossilneutrala naturbaserade lösningar och satsningar som bidrar till stärkt motståndskraft hos samhällen, inklusive för ursprungsbefolkningar.

Till alla beslutsfattare som läser detta vill vi säga: Vi längtar efter politiska beslut och åtgärder som kan hjälpa oss att hålla Parisavtalet. Vi kommer att stötta de politiker som vågar gå före och visa vägen i klimatfrågan.

Pilgrim’s walk for future är en del av en bred rörelse där vi som kyrkor är förenade och står sida vid sida med representanter för andra religioner och med miljö- och fredsorganisationer runt om i Europa. Tillsammans manifesterar vi vår beredskap att kämpa för jordens framtid. Hoppet är inte ute men det är bråttom. Det är mycket vi kan rädda om vi agerar nu. Därför vandrar vi – och vi är beredda att gå långt. Vi hoppas att du vill vandra med oss mot en gemensam hållbar framtid!

Pilgrim's walk for future