Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miniorer i Skyttorp

Torsdagar kl 14-16 i Kyrkans hus för dig i fsk - åk 1

Miniorer för dig som går i fsk- åk 1
Torsdagar kl 14-16 med start 24 januari

Vi leker, pysslar, spelar spel och lär oss på olika sätt mer om kyrkans traditioner och värderingar.
Vi hämtar och lämnar på Skyttorps fritids för de barn som behöver.
Mellanmål serveras också.

Vill du anmäla dig eller har du några frågor hör av dig till Emmeli.
Gruppen leds av Emmeli Andersson och Nicolina Ekvall.

Emmeli Andersson

Emmeli Andersson

Vattholma pastorat

Assistent i barnverksamheten

Nicolina Ekvall

Nicolina Ekvall

Vattholma pastorat

Fritidsledare - vik