Meny

Miljö och klimat

i Vattholma pastorat

”Och Gud såg att det var gott”

Vår jord är en fantastisk skapelse med liv i överflöd. Vi hör samman med Gud, varandra och jorden. Vi människor har också fått ett speciellt uppdrag att ta hand om jorden med dess växter och djur.

I Vattholma pastorat har vi bildat en miljögrupp för att se över hur vi vårdar och tar hand om det som vi fått att förvalta.
Hur ser det ut med inköp, energianvändning, sopsortering mm utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Vad gör vi idag och hur kan vi förbättra vårt tänk kring miljö och hållbarhetsfrågor? 

Vi kommer att lägga ut mer information framöver men vi vill ändå tala om att vi finns. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta kyrkoherde Eva Åsjö, se kontaktinformation nedan eller Henrik Rosén ordf. i Kyrkorådet på tel: 070-4686386.

Länk till Biskopsbrevet om klimatet

Eva Åsjö

Eva Åsjö

Vattholma pastorat

Kyrkoherde

Mer om Eva Åsjö

Pastoralt ansvar Vattholma pastorat