Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tensta Lena kyrkokör

Kyrkokören i Tensta & Lena i Tensta kyrka vid Alla Helgons dag Bild: Camilla von Knorring

TREKANTEN, VATTHOLMA

Tensta Lena kyrkokör
Övar onsdagkvällar kl 19–21 i Trekanten, Vattholma.

Kören är en blandad kör med hemvist i Tensta och Lena församlingar.
Givna tillfällen då kören medverkar är 1:a advent, julottan och i andra
högtider under året i kyrkan. Utöver dessa tillfällen kommer också körens
konserter och musikgudstjänster, som t ex Julkonserten i december
och framförandet av julspelet ”Josef – drömmaren från Nasaret” på Trettondedagen . Under våren kommer nya utmaningar och satsningar
för kören att gripa sig an.
Nya medlemmar är välkomna, ring eller maila Martin Svensson, kyrkomusiker
i Tensta och Lena församlingar.

Kören startar för våren 23/1 och har terminsavslutning 5/6.
Höstterminen startar v.35.

 

 Ansvarig: Martin Svensson, kyrkomusiker

Martin  Svensson

Martin Svensson

Vattholma pastorat

Kyrkomusiker