Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juniorer i Skyttorp

Måndagar i Kyrkans hus kl 14-16 för dig i åk 2-3

Juniorerna startar igen till hösten 9 september

Juniorer för dig som går i åk 2 - åk 3
Måndagar 14.00-16.00

Vi leker, pysslar, spelar spel och lär oss på olika sätt mer om kyrkans traditioner och värderingar.
Vi hämtar och lämnar på Skyttorps fritids för de barn som behöver.
Mellanmål serveras också.

Vill du anmäla dig eller har du några frågor hör av dig till Emmeli.
Gruppen leds av Emmeli Andersson.

Emmeli Andersson

Emmeli Andersson

Vattholma pastorat

Assistent i barnverksamheten