Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vattholma pastorat Besöks- och postadress: PASTORSEXPEDITIONEN, Ärentunav 3, 74330 Storvreta Telefon: +46(18)366210 E-post till Vattholma pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Granskning av Svenska kyrkan

Under våren har församlingar i Svenska kyrkan på begäran av Sveriges Radio/Ekot fått redovisa sina utlandsresor. Nu presenteras resultatet av den granskningen. Svenska kyrkan är en internationell organisation och det är självklart att resor förekommer. Dels som del i ett internationellt utbyte där vi stärker relationer, dels för kompetenshöjande av egna medarbetare.

Det är självklart att resorna ska ha ett innehåll enligt Skatteverkets regler – minst sex timmars arbete per konferensdag – och resorna ska tydligt kunna motiveras. Vi tycker att det är bra att media granskar vår verksamhet. Vår församling står inte i fokus denna gång, men hela Svenska kyrkan bör ha en transparent och en öppen redovisning av vad medlemsavgiften används till.

I vår församling finns en policy kring resande och representation. Du kan läsa den här:
Resepolicy Svenska kyrkan 2008-12-10
Riktlinjer för mötes och resebeställning Svenska kyrkan 2011-07 (komplement till policy från 2008)

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor. Vi berättar gärna om den omfattande verksamhet som Svenska kyrkan bedriver och om vad vi erbjuder lokalt i vår församling.

Eva Åsjö, kyrkoherde Vattholma pastorat