Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vattholma pastorat

består av Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar i Uppsala kommun, Upplands län, Uppsala stift

Bild: Mats Wilhelm

Församlingsexpeditionen
Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar

Ordinarie öppettider:
Måndag kl 9–12 och 13–15
Tisdag  kl 9–12 och 13–15
Onsdag kl 13–15
Torsdag kl 9–12 och 13–15
Fredag kl 9–12 och 13–15

Adress: Ärentunavägen 3 
743 30 Storvreta
E-post: Vattholma pastorat
Fax 018-36 66 40
Org.nr. 252003-2091
Bg 189-2546

Församlingsexpeditionen, kanslist
018-36 62 10

Kamrer
018-31 52 50

Administrativ assistent
018-31 44 85

 

Lätt att ge TILL Svenska kyrkans insamlingsprojekt- sms, swish och PG/BG

Skicka ett sms till 72905 skriv LIV för att ge 100 kronor.
Swisha en gåva till 9001223
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 90 01 22-3

Från utlandet 
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Kyrkorådet 2018-2021

Ordinarie ledamöter

Klas Lundström, Henrik Rosén, Bodil Davidsson, Ulla Moberg,
Kerstin Westman, Thomas Karlsson, Laila Jansson och
Alf G. Lindström.

 
Ersättare

Torsten Söderström, Lars Thisner, Alice Pettersson, Magnus Wijk,
Hans Josefsson, Salme Sorsa, Ann-Marie Tagerud och Anna-Karin Vaz Contreiras.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna


Ledamöter
Kerstin Westman
Hans Josefsson
Laila Jansson
Thomas Karlsson
Gisela Måwe
Annette Andersson
Salme Sorsa

 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan


Ledamöter
Anna-Karin Vaz Contreiras

 

Ersättare
Ulla AlmPartipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)


Ledamöter
Klas Lundström
Markus Cifuentes
Bodil Davidsson
Åsa Thorsell Bonnevier
Lars Thisner
Pontus Gunnarsson
Torsten Söderström
Ulla Moberg
Ulla-Karin Zetterström
Mikael Haglund
Magnus Wijk
Henrik Rosén

 

Ersättare
Kenneth Eriksson
Inger Edqvist
Alice Pettersson
Kerstin Högström
Ann-Christin Lindström LarssonVärna kyrkan i Vattholma pastorat


Ledamöter
Alf G. Lindström
Ann-Marie Tagerud
Carin Björk

 

Ersättare
Lars Andrén
Lars Göransson

Begravningsombud granskar och bevakar intressen

Begravningsverksamhet kallas alla de uppgifter som samhället ansvarar för i samband med begravning. Den finansieras av begravningsavgiften som alla måste betala, oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

Svenska kyrkan ordnar gravplatser åt alla som bor i Uppsala kommun.

När en församling i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten utser länsstyrelsen ett eller flera begravningsombud.

Ombudet ska granska hur församlingen tar tillvara intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för olika trossamfund och se till att möjlighet till borgerlig begravningsverksamhet och begravningsplats finns.

Källa: www.uppsala.se

Kontakt:
Inger Söderberg, begravningsombud
0706-88 47 01, 018-13 73 24
ingsod@gmail.com