Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och unga

I Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar finns olika verksamheter och aktiviteter för barn i alla åldrar. Här kan du läsa om vad som finns för de olika åldersgrupperna.